19. mezinárodní symposium: Konzervace krmiv

NutriVet, Pohořelice, CZ
Mendelova univerzita v Brně, Brno, CZ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Nitra, SK
Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha - Uhříněves, CZ
Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko, CZ
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně


Stáhněte si všechny fotky: PŘEDNÁŠEJÍCÍ | PÁRTY | OSTATNÍ

Media o nás napsala:

Youtube playlist - více informací v sekci SYMPOSIUM.

Dne 25. - 27. dubna, 2023 se konalo 19. mezinárodní symposium: Konzervace objemných krmiv na

Augustiniánské opatství a farnost při bazilice Nanebevzetí P.Marie na Starém Brně
www.opatstvibrno.cz
Česko

Zde žil a pracoval Gregor Johann Mendel. Formuloval základní pravidla dědičnosti. Tento velký myslitel se narodil před 200 lety. Poster sekce bude v novém skleníku, který vznikl na místě, kde Gregor Johann Mendel prováděl své vědecké pokusy.

Velice nás potěšilo, že jsme mohli přivítat delegáty z několika kontinentů.
Sympózium je důležité pro hosty z České republiky, protože agrární produkce, stejně jako využití půdy, je základem pro naši ekonomiku a životní prostředí.


Základní informace o Brně naleznete zde.

plants