16. mezinárodní symposium: Konzervace krmiv

NutriVet, Pohořelice
Mendelova univerzita v Brně
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Nitra, SK
Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha - Uhříněves
Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha - Ruzyně
Brno - From the air
Dne 3. - 6. Června, 2014 se bude v Brně konat 16. mezinárodní symposium: Konzervace objemných krmiv.

Srdečně vítáme delegáty ze všech zemí.
Sympózium je důležité pro hosty z České republiky, protože agrární produkce, stejně jako využití půdy, je základem pro naši ekonomiku a životní prostředí.
plants