Organizační výbor:

Ing. Václav JAMBOR, CSc.
Blažena VOSYNKOVÁ
MVDr. Hana SYNKOVÁ
Ing. Věra STOUDKOVÁ
Ing. Soňa MALÁ
Ing. Radko LOUČKA, CSc.

Odborná komise:

Ing. Václav JAMBOR, CSc.
Prof. MVDr. Leoš PAVLATA, Ph.D.
Prof. MVDr. Ing. Petr DOLEŽAL, CSc.
Prof. Ing. Jiří SKLÁDANKA, Ph.D.
MVDr. Rudolf ŽITŇAN, DrSc.
Ing. Lubica RAJČAKOVÁ, PhD.
Doc. Ing. Petr HOMOLKA, Ph.D.
Ing. Radko LOUČKA, CSc.
RNDr. Jan NEDĚLNÍK, PhD.
Ing. Ladislav MENŠÍK, Ph.D.

Ing. Václav JAMBOR, CSc. Ing. Václav JAMBOR, CSc.
NutriVet, s.r.o.
Adresa: Vídeňská 1023
Město: Pohořelice
Země: Česká republika
Tel.: +420 / 519 / 424247
E-mail: nutrivet@nutrivet.cz

Blažena VOSYNKOVÁ Blažena VOSYNKOVÁ
NutriVet, s.r.o.
Adresa: Vídeňská 1023
Město: Pohořelice
Země: Česká republika
Tel.: +420 / 519 / 424247
E-mail: b.vosynkova@nutrivet.cz

MVDr. Hana SYNKOVÁ MVDr. Hana SYNKOVÁ
NutriVet, s.r.o.
Adresa: Vídeňská 1023
Město: Pohořelice
Země: Česká republika
Tel.: +420 / 724 / 951801
E-mail: synkova.hana@nutrivet.cz

Ing. Věra STOUDKOVÁ Ing. Věra STOUDKOVÁ
NutriVet, s.r.o.
Adresa: Vídeňská 1023
Město: Pohořelice
Země: Česká republika
Tel.: +420 / 519 / 424247
E-mail: v.stoudkova@nutrivet.cz

Ing. Soňa MALÁ Ing. Soňa MALÁ

Adresa: Brněnská 250
Město: Pohořelice
Země: Česká republika
Tel.: +420 / 728 / 350498
E-mail: info@isfc.eu

Ing. Radko LOUČKA, CSc. Ing. Radko LOUČKA, CSc.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Adresa: Přátelství 815
Město: Praha - Uhřiněves
Země: Česká republika
Tel.: +420 / 731 / 650836
E-mail: loucka.radko@vuvz.cz

Prof. MVDr. Leoš PAVLATA, Ph.D.
Mendelova Universita v Brně
Adresa: Zemědělská 1
Město: Brno
Země: Česká republika
Tel.: +420 / 545 / 133166
E-mail: leos.pavlata@mendelu.cz

Prof. MVDr. Ing. Petr DOLEŽAL, CSc.
Mendelova Universita v Brně
Adresa: Zemědělská 1
Město: Brno
Země: Česká republika
Tel.: +420 / 721 / 402822
E-mail: dolezal@mendelu.cz

Prof. Ing. Jiří SKLÁDANKA, Ph.D.
Mendelova Universita v Brně
Adresa: Zemědělská 1
Město: Brno
Země: Česká republika
Tel.: +420 / 545 / 133079
E-mail: jiri.skladanka@mendelu.cz

MVDr. Rudolf ŽITŇAN, DrSc.
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Nitra
Adresa: Hlohovecká 2
Město: Lužianky
Země: Slovenská republika
Tel.: +421 / 911 / 255693
E-mail: rudolf.zitnan@nppc.sk

Ing. Lubica RAJČAKOVÁ, PhD.
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Nitra
Adresa: Gašperíkova 599
Město: Liptovský Hrádok
Země: Slovenská republika
Tel.: +421/ 44 / 5222120
E-mail: lubica.rajcakova@nppc.sk

Doc. Ing. Petr HOMOLKA, Ph.D.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Adresa: Přátelství 815
Město: Praha - Uhřiněves
Země: Česká republika
Tel.: +420 / 731 / 650811
E-mail: homolka.petr@vuvz.cz

RNDr. Jan NEDĚLNÍK, PhD.
Výzkumný ústav pícninářský, s.r.o. Troubsko
Adresa: Zahradní 1
Město: Troubsko
Země: Česká republika
Tel.: +420 / 547 / 138826
E-mail: nedelnik@vupt.cz

Ing. Ladislav MENŠÍK, Ph.D.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Adresa: Drnovská 507/73
Město: Praha 6 - Ruzyně
Země: Česká republika
Tel.: +420 / 461 / 327814
E-mail: ladislav.mensik@vurv.cz

plants