Organizační výbor:

Ing. Václav JAMBOR, CSc.
Blažena VOSYNKOVÁ
Ing. Radko LOUČKA, CSc.
MVDr. Hana SYNKOVÁ
Ing. Soňa MALÁ

Odborná komise:

Ing. Václav JAMBOR, CSc.
Prof. Jiří SKLÁDANKA, Ph.D.
Prof. Ladislav ZEMAN, CSc.
Prof. Petr DOLEŽAL, CSc.
Doc. Ing. Jaroslav Slamečka, PhD.
Ing. Lubica RAJČAKOVÁ, PhD.
Doc. Ing. Petr HOMOLKA, Ph.D.
Ing. Radko LOUČKA, CSc.
RNDr. Jan NEDĚLNÍK, Ph.D.
Ing. Ladislav MENŠÍK, Ph.D.
Doc. Ing. Teodor BALÁŽ, CSc.

Ing. Václav JAMBOR, CSc.
NutriVet, s.r.o.
Adresa: Vídeňská 1023
Město: Pohořelice
Země: Česká republika
Tel.: +420 / 519 / 424247
E-mail: nutrivet@nutrivet.cz

Blažena VOSYNKOVÁ
NutriVet, s.r.o.
Adresa: Vídeňská 1023
Město: Pohořelice
Země: Česká republika
Tel.: +420 / 519 / 424247
E-mail: b.vosynkova@nutrivet.cz

MVDr. Hana SYNKOVÁ
NutriVet, s.r.o.
Adresa: Vídeňská 1023
Město: Pohořelice
Země: Česká republika
Tel.: +420 / 724 / 951 801
E-mail: -

Ing. Soňa MALÁ

Adresa: Vídeňská 1023
Město: Pohořelice
Země: Česká republika
Tel.: +420 / 728 / 350 498
E-mail: -

Prof. Jiří SKLÁDANKA, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně
Adresa: Zemědělská 1
Město: Brno
Země: Česká republika
Tel.: +420 / 545 / 133 079
E-mail: jiri.skladanka@mendelu.cz

Prof. Ladislav ZEMAN, CSc.
Mendelova univerzita v Brně
Adresa: Zemědělská 1
Město: Brno
Země: Česká republika
Tel.: +420 / 545 / 133 173
E-mail: zeman@mendelu.cz

Prof. Petr DOLEŽAL, CSc.
Mendelova univerzita v Brně
Adresa: Zemědělská 1
Město: Brno
Země: Česká republika
Tel.: +420 / 721 / 402 822
E-mail: dolezal@mendelu.cz

Doc. Ing. Jaroslav Slamečka, PhD.
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Adresa: Hlohovecká 2
Město: 951 41 Lužianky
Země: Slovenská republika
Tel.: +421 / 37 / 6546 388
E-mail: slamecka@vuzv.sk

Ing. Lubica RAJČAKOVÁ, PhD.
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Adresa: Gašperíkova 599
Město: 033 80 Liptovský Hrádok
Země: Slovenská republika
Tel.: +421/ 44 / 52 22 120
E-mail: rajcakova@vuzv.sk

Doc. Ing. Petr HOMOLKA, Ph.D.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Adresa: Přátelství 815
Město: Prague
Země: Česká republika
Tel.: +420 / 731 / 650 811
E-mail: homolka.petr@vuvz.cz

Ing. Radko LOUČKA, CSc.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Adresa: Přátelství 815
Město: Prague
Země: Česká republika
Tel.: +420 / 603 / 535 683
E-mail: loucka.radko@vuvz.cz

Ing. Ladislav MENŠÍK, Ph.D.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Odbor systémů hospodaření na půdě
Obhospodařování a využívání trvalých travních porostů
Výzkumná stanice Jevíčko
Adresa: K. H. Borovského 461
Město: Jevíčko
Země: Česká republika
Tel.: +420 / 461 / 327 814
E-mail:
ladislav.mensik@vurv.cz

plants