Setkáme se v prostorech, kde žil a pracoval Gregor Johann Mendel. Jeho práce položila základ moderní genetiky. Tento významný vědec se narodil před 200 lety.

Témata sympózia

Sympózium umožní odbornou vědeckou diskuzi, včetně odborných přednášek pozvaných hostů a plakátových prezentací. Přednášky budou rozděleny do skupin, které orientačně zahrnují:

Program sympózia

INFO: Komise si vyhrazuje právo změny programu

Pondělí, 24. dubna 2023

Úterý, 25. dubna 2023

Středa, 26. dubna 2023

Čtvrtek, 27. dubna 2023

Post Congres Tour
08,00 - 10,00
G.J. Mendel museum a Opatství Brno
https://mendelmuseum.muni.cz/ https://www.opatstvibrno.cz/

10,00 - 12,00
Exkurze do pivovaru Starobrno
https://www.starobrno.cz

12,00 - 13,00
Oběd


Posters:

12,00 - 13,00
Vliv přídavku močoviny na fermentační proces a nutriční hodnotu silážovaného šrotovaného kukuřičného zrna s vysokou vlhkostí
Doležal P., Kolečkář J., Dvořáček J., Jambor V.

12,00 - 13,00
Laboratorní studie produkce píce na rašelinných travních porostech před, během a po převlhčení
Mačuhová J., Woortman A., Thurner S.

12,00 - 13,00
Výživová hodnota krmiva žluté lupiny ve srovnání s domácími alternativami
Jančík F., Homolka P., Kubelková P., Loučka R., Koukolová V., Tyrolová Y., Výborná A.

12,00 - 13,00
Vliv hustoty travní siláže na pronikání kyslíku do zděných bunkrů
Marley C. A., Marley G.

12,00 - 13,00
Vliv Egalis Ferment na balenou trávu v Norsku
Eileraas T., Eikefjord L-A., Marley G.

12,00 - 13,00
Vliv Egalis Ferment na trávu s nízkým obsahem sušiny silážovanou v minisilech
Marley G.

12,00 - 13,00
Vliv průniku kyslíku na teplotu travní siláže
Marley C. A., Marley G.

12,00 - 13,00
Vliv Egalis Ferment na silážovanou trávu s nízkou sušinou ve Španělsku
Prado H., Marley G.

12,00 - 13,00
Účinky směsi bakterií mléčného kvašení obsahující Lactobacillus diolivorans na aerobní stabilitu kukuřičné siláže po krátké době skladování
Kramer E., Lau N., Sprafke J., Nelles M.

12,00 - 13,00
Kvalita kukuřičných siláží ošetřených BioStabil Mays
Radko L., Jambor V., Jenkins V., Mueller I.

12,00 - 13,00
Vliv termínu sklizně 9 odrůd hrachu na nutriční hodnotu a zplynovatelnost
Loučka R., Jambor V., Jančík F., Homolka P., Dostálová R.

12,00 - 13,00
Účinky směsi bakterií mléčného kvašení obsahující Lactobacillus diolivorans na aerobní stabilitu travní siláže po krátké době skladování
Kramer E., Lau N., Sprafke J., Nelles M.

12,00 - 13,00
Kvalita píce a výnosy kostřavy rákosovité ve 4sečném využití (intenzivní) v dlouhodobém pokusu
Menšík L., Nerušil P., Plisková J., Kolomazníková J., Kyselý D.

12,00 - 13,00
Kvalita fermentace kukuřičné siláže s přídavkem L. casei a L. buchneri
Juráček M., Bíro D., Kaluzová M., Šimko M., Gálik B., Rolinec M., Hanušovský O., Miček A.

12,00 - 13,00
Prezentace časopisu Czech Journal of Animal Science
Jančík F., Tučková K.

12,00 - 13,00
Vliv typu a nastavení hrábí na kvalitu a ztráty jetele
Loučka R., Jambor V.

plants